Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Tyto komentáře dávám volně k dispozici  všem zájemcům o studium Tarotu. Když vykladač nahlédne list, jak na stole leží, musí být především schopen vidět příběh, který karty naznačují. Tento výklad malých arkánán, jak jdou za sebou od es k desítkám, naznačuje příběh, který samotné karty vyprávějí. Snad bude adeptům nádherného umění výkladu k užitku. Výklad se týká Thothova tarotu A. Crowleyho.
 
Esa
Hole: Předmět výkladu je ozářen ohněm. Na vzdáleném kopci tančí plamen a přivolává armády. Zní marš. Království nebeské až dosud trpí násilí a násilníci po něm sahají. Panovník uchopil žezlo moci a vše je mu dáno v plen.
 
Meče: Idea a systém – koruna filosofů. Sama myšlenka se vydává na pochod s Jasností. Rozum obdarovává svobodou konat. Náhlé osvícení přináší dary k nohám panovníka. Gordické uzly jsou volně utahovány a rozvazovány gestem ukazováku.
 
Poháry: Předmět výkladu dospěl k fontáně věčného mládí. Bohyně žehnají bez otázek. Jedině srdce sděluje tazateli pravdu. Do posvátného háje věčné harmonie a života donese tě bystřina citu, pakliže se přestaneš bránit proudu.
 
Mince: Pečeť pokladů hlubin země odkryta. Plutónské zaslíbení nesmírného bohatství. Zde není možnost chudoby. Ale poklady je třeba vykopat a zaseté semeno skrápět vodou života.
 
Dvojky
 
Hole: Síla je přítomna. Bojovník obléká rukavice z žhnoucího bronzu. Každý pohyb bude násilím. Nastal věk uchvacování. Jedeš na železném oři a této moci nic neodolá. Obrať se k obléhanému městu a potři jeho hradby jediným úderem pěsti.
 
Meče: Idea je uchopena ve všech svých aspektech. Nyní už víš. V tvé mysli jednotlivosti líbají se s vlastními protiklady. Běh věcí striktně načrtl přísný inženýr. I válečná tažení jsou přesně projektována.
 
Poháry: Dvě od sebe odlišné entity uchopují se navzájem v láskyplně hravém tanci. Propletené kmeny růžových stromků jeden druhý podpírají. Tou láskou oslněn zírá na ně svět. Podlehnou však blesku, vichru i kameni.
 
Mince: Had svinutý pod kamenem kálí zlato. Mudrc s hlubokým vhledem odvalí kámen v pravý okamžik – jsa pánem časů i nečasu. Zlato bude proudit do jeho košíku, pokud si na výmolech nezláme hnáty.
 
Trojky
 
Hole: Správně jsi udeřil, sluneční berane! Jediné trknutí a jak mocné město padlo… Tvá moc a vláda je nesporná, ctností staniž se ti nyní mírnost, neboť poražení dychtí stát se tvými věrnými poddanými.
 
Meče: Věc je více než jasná. Idea růže trvá, ač na své vlastní pláni přirozeně rdoušena plevelem. Sémě manifestovalo se květem v prašné půdě plné pýru. Přichází čas shrbených zad.
 
Poháry: Dvojice poznala, jak nebesky příjemné je bytovat v objetí. Milenci začínají užívat plodů své lásky. Černá vdova je překvapena nápadem pozřít svého chotě.
 
Mince: Had kálející zlato opustil svůj palác pod kamenem. Ty však nyní již víš, jak hledat zlatonosné kameny. Jak vyklučit les a mýtinu na slunném kopci bystře připravit. Připlazí se? Nervozita…
 
Čtyřky
 
Hole: Skončilo období strachu i podlézavosti. Z řad poražených povstali noví baroni. Moudrý král udrží mír a dobytá země bude vzkvétat v rovnováze za cenu dohod a ústupků.
 
Meče: A je to… Karty jsou na stole. Je jasno, jak si věci stojí. Každý z účastníků má připraveny své strategie a promyšleny své zrady. Nikdo se nepohne první. Je mír.
 
Poháry: „Pochopili jsme to, drahá. Jsme si souzeni… Co bych si bez tebe počala? Ano, ano… Jako vždy a pořád ještě. Zlatá klec. Studené polibky.
 
Mince: Dobrá tedy, nyní už je dost bohatství. Dosti bylo hadů zlato kálejících. Nyní je čas pokladu. Vše opevnit. Nic dovnitř a nic ven. Vládce strádá ve vlastní klenotnici.
 
Pětky
 
Hole: Příměří zavrženo. Zaduněl hrom a je zde nová válka. Stav rovnováhy stal se neudržitelným. Byvší principy ztratily význam. Nový Pán udeřil pěstí do stolu a knechti třesou se strachem. Listí spadalo ze stromů. Jsi ty tím mocným, nebo jen prachem pod jeho nohama?
 
Meče: Zahořelo peklo nenávisti. Nesmiřitelnost a slepý fanatismus vymkly se kontrole. Prvotní záměr děsivě pokřiven. Obětí jsi ty.
 
Poháry: „A dost, lásko, konec ohledů. Žádná výhra jsi pro mě nikdy nebyl a nevěrná… to jsem ti tedy také byla. Ne, rozvádět se nechci, to by se ti tak hodilo! Ještě se necítím na odchod.“
 
Mince: Král se chvěje strachy ve své pokladnici. Zlato mizí, někdo mu ukrádá, nebo protéká mezi prsty. Ale on nepustí, nepustí, nepustí! I kdyby se měl zadusit.
 
Šestky
 
Hole: Arci, že spravedlivá to byla válka. Nový vévoda postavil tisíciletou říši na troskách starého království. Dobyvatele vystřídal král-kněz. Harmonie a moudrost. Nyní již víme, jak panovat.
 
Meče: Energie prvního nápadu se vyčerpala. Protiklady pohltily sami sebe. Velký kombinátor se poučil z vlastních chyb a učinil z nich grunt nového systému. Ze sebereflexe povstává vláda osvícení.
 
Poháry: Dva se stali hrobem jeden druhému. S pokorou do hrobu ulehnutí přináší transformaci namísto zkázy. V lásce buďte nyní rozumní. První vášeň zplodila v srdci jed. Její transcendence však přináší éru rozkoší a lehkovážnosti.
 
Mince: Král Midas zemřel hlady ve své pokladnici. Trpící říše pookřála a mladý král otvírá sýpky. Spokojený lid přivede zemi k blahobytu.
 
Sedmičky
 
Hole: Tak krásná nová říše. A osud háže klacky pod nohy… Smůla může vše zhatit, ale vytrvalí a odvážní překonají překážky.
 
Meče: Rozum a moudrost řeší spory. Však mudrci přinášejí pochybnosti nad sebou samým. Ryzost a poctivost srdce oslabují víru. Mnozí kacíři zpochybňují dogma. Mocná idea tě provede časem zmatků.
 
Poháry: S užíváním rozkoší roste žízeň. Libost je nyní modlou, které se klaníme. Lidé přestávají být důležití. Jeden druhého využívá pro vlastní potěchu. Zneužití stává se lákavou variantou.
 
Mince: Bylo to krásné a nadějné. Ale přišla povodeň a sucho a kobylky spásly úrodu. Nyní je zima. Nyní je hlad. Čas spánku…
 
Osmičky
 
Hole: Chytrý vládce překoná překážky. Vyšle posly do širého světa a sjedná si podporu na všech stranách. Komunikace a koordinace je klíčem k úspěchu.
 
Meče: Nenecháš-li se zviklat, ti, kteří dosud jen nenápadně kalili vodu, vystoupí otevřeně proti tobě. Dosud skrytí nepřátelé odkládají masky. Je čas se s nimi vypořádat bezohledně.
 
Poháry: Poslední milník na cestě ke štěstí. Poutník se přejedl tučného masa rozkoše a zbyla dna, únava a bolest ve všech kloubech. Zde skončila touha. Vrať se k první ryzosti, avšak neodkládej zkušenostmi nabyté poznání.
 
Mince: Každý mráz končí jarem a spící sémě probudilo se k rozpuku. Vše je správně připraveno a půda je žírná. Trpělivý rolník pokojně sleduje rostoucí úrodu. Nepodceň však neustálou péči.
 
Devítky
 
Hole: Konsolidace síly. Vše potřebné bylo dobře učiněno a vítězství je zde. Nepřátelé složili zbraně. Vláda panovníka stala se neotřesitelnou.
 
Meče: Konfrontace ideí přináší sebezničení. Svatý válečník stává se zlým, aby tak zahubil svou vlastní podstatu. Zarputilost, byť se zdá být oprávněnou a nevyhnutelnou, vede ke krutosti vůči sobě samému.
 
Poháry: Kdos prošel všemi zákruty labyrintu srdce, přinesl světlo do temných zákoutí a vysmejčil brouky a pavučiny z rohů, očekávej štěstí. Prostě štěstí…
 
Mince: Nemohlo to být jinak. Řeky přinesly úrodné bahno a tys dobře naložil se svou půdou. Nyní přišel den sklizně a ze všech světových stran přicházejí dobré zprávy. Není to jen časný úspěch. Toto je i grunt tvé budoucí prosperity.
 
Desítky
 
Hole: Stará říše – mocná a pevná. Jakákoliv vůle k další expanzi byla by pošetilostí. Síla je zcela absorbována řádem. Panovník je otrokem vlastních zákonů.
 
Meče: Vznešené myšlenky, oprávněné nároky, věčné pravdy… Nebyl nikdo, kdo by ustoupil. Vše bylo tak jasné, že nešlo než padnout ve jménu ideálu. Dogma zabilo svého hlasatele.
 
Poháry: Trváš-li na tom, aby ti štěstí bylo každodenní normou, ustrneš ve spokojenosti a požehnání extáze už nikdá nepoznáš. Buď proto ve štěstí odvážným, čeř vlny a ponech občas sobecky volný průchod svým hnutím. Nenechej zemřít touhu.
 
Mince: Toto už je bohatství. Moc peněz. Rezervy a rezervy rezerv. Hleď však, abys neusnul na vavřínech, neb fortuna je vrtkavá a má rukávy plné karet, kterými může přebít i tvé nejsilnější trumfy.
Joomla templates by a4joomla